Pastoor, L. d. W. (2010 February). Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger: Hva vet vi, hvor er vi? Pågående prosjekter ved NKVTS. Foredrag på NKVTS - RVTS: Erfaringsutveksling og samarbeid, Oslo.