Pastoor, L. d. W. (2010 October). Norske enslige mindreårige flyktninger i bosettings- og integreringsfasen: Med fokus på utdannings- og skolesituasjonen. Foredrag på Seminarium Ensamkommande flyktingbarn och ungdom, Stockholm.