Brunes, A. (2009). Stressmestring i en organisatorisk endring Norwegian only. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. (Hovedfagsoppgave, Master’s thesis).