Stene-Larsen, K., Solberg, Ø., Vollrath, M. E., Holmstrøm, H., Eskedal, L. T., Landolt, M., . . . Grønning, M. T. et al. (2009 April). HEARTKIDS og HEARTMOMS: to store prosjekter om medfødt hjertefeil og psykisk helse ved Nasjonalt folkehelseinstitutt. Foredrag på Årsmøte for Landsforeningen for hjertesyke barn (FFHB), Soria Moria Holmenkollen hotell.