Skogen, K., Stefansen, K., Krange, O., & Strandbu, Å. (2008). Sluttreplikk til Skarpenes og Sakslind. Tidsskrift for samfunnsforskning, 49(3), 435-439.