Laugerud, S. (2007). Offerposisjonens tilgjengelighet. Bulletine(2).