Tjersland, O. A. (2006). Seksuelle overgrep mot barn: Opprørende, krevende, viktig og meningsfullt arbeid for terapeuter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 43, 1010-1011.