Lien, I. L. (2003). ’Å finne seg sjæl’. In Engelstad, Fredrik og Guro Ødegård (red: Ungdom, makt og mening. Gyldendal Akademisk. .