Langsether, H. (2002 March). Hva mobiltelefonen gjør med familien. Foredrag på Humanioradagene, Oslo.