Hilden, P. K. (2002 October). Utsatt allmenntilstand - risiko, kontroll, og uavhengighet blant mennesker med type 1 diabetes. Foredrag på Kulturelle perspektiver på risiko, forebyggning og helsefremmende arbeid, Bergen Kongress Senter.