Bjørnholt, M. (2001). Jobber kvinner for lite. Velferd. Sosial trygd, arbeid og helse(5).