Bjørnholt, M. (2000). Bunadproduksjon: ei kunnskapsintensiv næring basert på troverdighet. Norsk husflid(5).