Pastoor, L. d. W. (1999 November). Kommunikasjon og språklæring i en flerkulturell tredje klasse i grunnskolen i Oslo. Foredrag på Seminarrekke: Kultur- og språkkontakt, Universitetet i Oslo.