Gulbrandsen, W., & Tjersland, O. A. (1998 January). Samtaler med barn og foreldre i konfliktfylte separasjoner. Foredrag på Den 4. nordiske kongressen i familieterapi, Västerås, Sverige.