Tjersland, O. A. (1994). Studie av "Kind in Noot"; et alternativt behandlingstilbud for barn og familier der det er reist spørsmål om overgrep Norwegian only. Psykologisk institutt, universitetet i Oslo.