Skjørten, K. (1993). Menn som slår. Ergoterapeuten(8).