Tjersland, O. A. (1993). Skilsmissemekling som historie-konstruksjon Norwegian only.