Hvordan implementere ny kunnskap i klinikkene? .

Egeland, K. E. M., (2023). Hvordan implementere ny kunnskap i klinikkene? . .Regional forskningskonferanse, Psykisk helsevern og rus, Midt-Norge, Stjørdal .