Risikofaktorer og risikoprofiler for nakkesmerte hos unge voksne: prospektive analyser fra ungdom til ung voksen- HUNT studien.

Jahre, H., Grotle, M., Småstuen, M. C., Guddal, M. H., Smedbråten, K., Richardsen, K. R., Stensland, S., Storheim, K., & Øiestad, B. E. (2020 November). Risikofaktorer og risikoprofiler for nakkesmerte hos unge voksne: prospektive analyser fra ungdom til ung voksen- HUNT studien. Paper presented at 9. najonale forskningskonferanse innen muskelskjeletthelse 2020.