Vold i nære relasjoner: Straff og beskyttelsestiltak. Gode praksiser og glippsoner. .

Dullum, J. V., (2024). Vold i nære relasjoner: Straff og beskyttelsestiltak. Gode praksiser og glippsoner. . .Fagmøte for påtalejurister i Oslo og Øst politidistrikt, Sundvolden hotell.