Hellevik, P., (2024). Betydningen av psykisk helse for forebyggingsapparatets forståelse og håndtering av radikalisering og voldelig ekstremisme.

The Researchers

Order the Publication