Topic: Violence and abuse

Heir, T., Hansen, M. B., Bonsaksen, T., Saur, R., & Brunes, A. (2022). Synstap og psykisk helse Norwegian only. NKVTS, Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse.

The Researchers