Fossum, S., Babaii, A., & Handegård, B. H. (2018). Behandling av utagerende ungdommer på barnevernsinstitusjoner 2 år etter inntak – evaluering av behandlingsmodellen MultifunC Norwegian only. Tromsø: RKBU nord,, UiT Norges arktiske universitet.