Larsen, N. M., Phelps, J., & Kanten, A. B. (2018). I hvilken grad eksponering av informasjon i forkant av en øvelse påvirket studentenes maktbruk i øvelsesgjennomføringen Norwegian only. Oslo: Politihøgskolen.