Schou, A., & Lynnebakke, B. (2017). Folkehelse- og integreringspolitikkens bidrag til å fremme sosial deltagelse og livskvalitet: En analyse av koplingspunkter mellom politikkområdene – med eksempler Norwegian only. Oslo: By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Høgskolen i Oslo og Akershus. (NIBR-rapport 5).