10 tips for mer effektive møter og konferanser

Skårdalsmo, E. M. B. (2014). 10 tips for mer effektive møter og konferanser. Scandinavian Journal of Organizational Psychology, 6(2), 38-39.