Behandling og implementering

Ved NKVTS forsker vi på og formidler kunnskap om hvordan plager etter traumatiske hendelser kan forebygges og behandles. Vi forsker også på hvordan retningslinjer og kunnskapsbaserte behandlingsmetoder kan implementeres og opprettholdes i tjenestene.

En stor andel av befolkningen både i Norge og globalt vil oppleve potensielt traumatiske hendelser som livstruende ulykker, plutselig og uventet tap av kjære, vold eller overgrep i løpet av livet. Hos en del kan slike hendelser forårsake store psykiske og fysiske plager, deriblant posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Forebygging og behandling av posttraumatisk stress

Det finnes flere kunnskapsbaserte behandlingsmetoder som kan hjelpe både barn og voksne som er berørte av traumer. På oppdrag fra Helsedirektoratet jobber vi for å implementere disse i helsevesenet, slik at flest mulig får god hjelp. Samtidig forsøker vi å finne ut hvordan hjelpen kan bli enda bedre.

Noen spørsmål vi ønsker å få svar på gjennom vår forskning er:

  • Hvordan kan helsevesenet best mulig fange opp personer som har traumerelaterte vansker?
  • Hvordan kan vi forebygge at personer får psykiske helseplager etter å ha opplevd traumatiske hendelser?
  • Hvordan kan vi sikre at personer som har behov for det får tilgang på god behandling for traumeplager, uansett hvor de bor, hvor gamle de er, eller hvilke andre helseutfordringer de har?
  • Hvordan virker egentlig traumebehandling og hvordan kan behandlingen bli enda mer effektiv for flere?

Implementering

Å implementere kunnskapsbasert praksis i tjenestene gir bedre behandling, men kan være svært utfordrende. Ved NKVTS ønsker vi å fremskaffe kunnskap om hvordan tjenester kan innføre og opprettholde nye behandlingsmetoder eller retningslinjer på best mulig måte. Når NKVTS er med på å innføre nye metoder i tjenestene, forsker vi derfor alltid på selve implementeringsprosessen samtidig.

Pågående prosjekter

Se alle pågående prosjekter

Rapporter

Se alle rapporter

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

Vis alle artikler og bokkapitler

Bøker og avhandlinger

Se alle bøker og avhandlinger

Andre publikasjoner

Se alle andre publikasjoner

Seminarer og arrangementer

  1. 12.-16. august