Om oss

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Vår visjon er «Et bedre liv for berørte av vold og traumer»

Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Våre hovedoppgaver er:

  • Forskning og utviklingsarbeid
  • Formidling; undervisning, veiledning
  • Rådgivning

Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret legger vekt på forhold rundt etnisitet og alder/kjønnsdimensjoner.

Temaene vi arbeider med kan kategoriseres etter følgende inndeling:

Vi samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt. NKVTS driver ikke klinisk virksomhet, men kunnskapen som produseres ved senteret skal komme praksisfeltet, i vid forstand, til nytte.

Organisering

Direktør Inger Elise Birkeland.

Forskning og utvikling foregår i de fem fagseksjonene:

  • Seksjon for vold og traumer barn og unge, leder Carolina Øverlien
  • Seksjon for vold og traumer voksen og eldre, leder Solveig Bergman.
  • Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon barn og unge, leder Grete Dyb
  • Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon voksne og eldre, leder Marianne Opaas
  • Seksjon for implementering og behandlingsforskning, leder Silje Mørup Ormhaug

I tillegg har senteret følgende støttestaber:

NKVTS ble etablert 1. januar 2004 og er et datterselskap av UNIRAND AS, som igjen er heleid av Universitetet i Oslo.

Styret

Styret består av syv medlemmer med personlig vara.

Oppdragsgivere

Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Barne- og likestillingsdepartementet finansierer i hovedsak driften av senteret. NKVTS har også prosjekter som er finansiert av Norges forskningsråd, EU, Extrastiftelsen og andre.

Også andre kan bestille oppdrag på ad hoc basis. Senteret vil i hvert enkelt tilfelle vurdere slike oppdrag ut fra aktuell kompetanse og senterets kapasitet.

Årsrapporter

Under finnes senterets seneste årsrapporter. Ved interesse for eldre rapporter, send oss en e-post.

NKVTS årsrapport 2017

NKVTS_Årsrapport 2017_nett (PDF, 4.6MB)

Årsrapport 2016

Aarsrapport 2016 (PDF, 5.6MB)

Årsrapport 2015

NKVTS Årsrapport 2015 (PDF, 3.3MB)

Årsrapport 2014

NKVTS årsrapport 2014 (PDF, 2.9MB)

Årsrapport 2013

Årsrapport_2013 (PDF, 1.5MB)