Om oss

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Vår visjon:

Et bedre liv for berørte av vold og traumer

Senteret er internasjonalt orientert og utvikler kunnskap på et internasjonalt, akademisk nivå.

Våre hovedoppgaver er:

  • forskning og utviklingsarbeid
  • formidling, undervisning, veiledning
  • rådgivning

Senteret har et tverrfaglig perspektiv, og forskningen omfatter både medisinske, psykologiske, sosiale, kulturelle og rettslige forhold. Senteret legger vekt på forhold rundt etnisitet, alder og kjønn.

Temaene vi arbeider med kan kategoriseres etter følgende inndeling:

Vi samarbeider med regionale ressursmiljøer innen vold- og traumefeltet, samt relevante kliniske miljøer, forskningsinstitusjoner og faginstanser, nasjonalt og internasjonalt. NKVTS driver ikke klinisk virksomhet, men kunnskapen som produseres ved senteret skal komme praksisfeltet, i vid forstand, til nytte.

Organisering

Direktør Inger Elise Birkeland.

Forskning og utvikling foregår i de fem fagseksjonene:

  • Seksjon for vold og traumer barn og unge, leder Carolina Øverlien
  • Seksjon for vold og traumer voksen og eldre, leder Solveig Bergman
  • Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon barn og unge, leder Grete Dyb
  • Seksjon for traumer, katastrofer og tvungen migrasjon voksne og eldre, leder Arnfinn Andersen
  • Seksjon for implementerings- og behandlingsforskning, leder Karina Egeland

I tillegg har senteret følgende støttestaber:

NKVTS eies av forskningskonsernet NORCE. Senteret ble etablert 1. januar 2004, som et datterselskap av UNIRAND AS (heleid av Universitetet i Oslo). NORCE overtok eierskapet i juli 2019.

Styret

Styret består av syv medlemmer med vararepresentanter.

Oppdragsgivere

Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Barne- og familiedepartementet finansierer i hovedsak driften av senteret. NKVTS har også prosjekter som er finansiert av Norges forskningsråd, EU, Stiftelsen DAM og andre.

Også andre kan bestille oppdrag på ad hoc-basis. Senteret vil i hvert enkelt tilfelle vurdere slike oppdrag ut fra aktuell kompetanse og senterets kapasitet.

Årsrapporter

Under finnes senterets seneste årsrapporter. Ved interesse for eldre rapporter, send oss en e-post.

Årsrapport 2019

Årsrapport 2019 (PDF, 1.0MB)

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 (PDF, 5.6MB)

NKVTS årsrapport 2017

NKVTS_Årsrapport 2017_nett (PDF, 4.6MB)

Årsrapport 2016

Aarsrapport 2016 (PDF, 5.6MB)

Årsrapport 2015

NKVTS Årsrapport 2015 (PDF, 3.3MB)

Årsrapport 2014

NKVTS årsrapport 2014 (PDF, 2.9MB)

Årsrapport 2013

Årsrapport_2013 (PDF, 1.5MB)