Å bevege seg med tiden: En studie av polygynier i Gambia

Kiil, M. A. (2009). Å bevege seg med tiden: En studie av polygynier i Gambia. Tromsø: Universitetet i Tromsø. (Mastergradsoppgave).