"Å jakte etter (kjønnet?) mening. Forsøk på å forstå menn som har begått voldtekt og andre grove, seksuelle krenkelser – og hvordan de forstår seg selv. Presentasjon i gruppesesjon: ""Vold i nære relasjoner og kjønn"""

Kruse, A. E. (2018 February). Å jakte etter (kjønnet?) mening. Forsøk på å forstå menn som har begått voldtekt og andre grove, seksuelle krenkelser - og hvordan de forstår seg selv. Presentasjon i gruppesesjon: "Vold i nære relasjoner og kjønn". Foredrag på Sosiologforeningens Vinterseminar.