Alvorlige livshendelser, ekskludering og psykisk helse hos blinde og svaksynte: Resultater fra en landsomfattende undersøkelse

Brunes, A. (2019 June). Alvorlige livshendelser, ekskludering og psykisk helse hos blinde og svaksynte: Resultater fra en landsomfattende undersøkelse. Foredrag på Regional samling for NAV Hjelpemiddelsentralen, Oslo.