Analyse av større domsmateriale

Skjørten, K. (2019 June). Analyse av større domsmateriale. Foredrag på Dommer som forskningsmateriale - perspektiver, tilnærminger, muligheter, Oslo.