Antropologien bør i større grad inkludere kunnskap om kulturens pris

Johansen, R. E. B. (2016 May). Antropologien bør i større grad inkludere kunnskap om kulturens pris. Foredrag på Norsk antropologisk forenings årsmøte, Oslo.