Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge

Johansen, R. E. B. (2017 June). Arbeid mot kjønnslemlestelse i Norge. Foredrag på Seminar om kjønnslemlestlse, Oslo.