Bærekraftig afghansk anestesikompetanse

Haga, J. M. (2014). Bærekraftig afghansk anestesikompetanse. Tidsskrift for Den norske legeforening, 134(12-13), 1271-1272. doi:10.4045/tidsskr.14.0536