Bakgrunn, traume, symptomer eller omstendigheter? En undersøkelse av årsaker til avbrutt traumefokusert kognitiv atferdsterapi i BUP

Harpviken, A. N., & Skar, A. M. S. (2020 March). Bakgrunn, traume, symptomer eller omstendigheter? En undersøkelse av årsaker til avbrutt traumefokusert kognitiv atferdsterapi i BUP. Foredrag på Helsetjenesteforskningskonferansen, Oslo.