Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi

Vorland, N., & Skjørten, K. (2017 May). Barn i krise. Samarbeidet mellom barnevern og politi. Foredrag på Seminar, Oslo.