Barn og katastrofer.

Dyb, G. (2016 March). Barn og katastrofer. Foredrag på Masterutdanning, Uppsala.