Barn og krisepregede nyheter i massemedia: Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse?

Schultz, J. H., & Langballe, Å. (2015). Barn og krisepregede nyheter i massemedia: Hvordan hjelpe barna til trygghet og forståelse? .

Seminaret ble filmet. Se videoopptak på Vimeo