Barn og unge som oppsøker overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital

Pedersen, K. F., Hagemann, C. T., Dyb, G., & Nesvold, H. (2014 October). Barn og unge som oppsøker overgrepsenheten ved St. Olavs Hospital. Foredrag på Norsk gynekologisk forenings årsmøte 2014, Clarion hotell Brattøra, Trondheim.