Barn og unge utsatt for traumer. Samtaler og oppfølging

Granly, L., & Holt, T. (2014 November). Barn og unge utsatt for traumer. Samtaler og oppfølging. Foredrag på Nasjonalt seminar for representanter og verger for enslige mindreårige asylsøkere, Gardemoen.