Barn og unge utsatt for vold under nedstengingen våren 2020.

Hafstad, G. S., (2020). Barn og unge utsatt for vold under nedstengingen våren 2020.

Forskerne