Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?

Andersson, E. S., & Jensen, T. (2021 December). Barn på flukt alene – Hvordan går det med dem og hva trenger de av oss?. Foredrag på Fagkveld om enslige unge flyktninger i Norge, Oslo.