Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner

Skjørten, K. (2017 October). Barn som lever i konfliktfylte familierelasjoner. Foredrag på Oktoberseminaret om psykisk helse for barn og unge, Solstrand hotell og bad.