Barn som opplever vold i hjemmet. Stemmer fra barn på krisesenter.

Øverlien, C. (2017 September). Barn som opplever vold i hjemmet. Stemmer fra barn på krisesenter. Paper presented at Barnet og Rusen 2017, Sandefjord.