Barn vil høres og blir hørt.

Skjørten, K.(2012). Barn vil høres og blir hørt.