Barnefordeling og samvær: Høring av barn

Skjørten, K. (2012 August). Barnefordeling og samvær: Høring av barn. Foredrag på Avslutningsseminar for prosjektet "Barns rettigheter: Barnekonvensjonens betydning for forvaltnings- og rettspraksis og for forholdet mellom barn, foreldre og staten.