Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis

Skjørten, K. (2016 February). Barnekonvensjonen, barnelov og rettspraksis. Foredrag på Fordypningsverksted: Barnevern og foreldrekonflikter, Oslo.