Barnelov, rettspraksis og samvær

Skjørten, K. (2014 January). Barnelov, rettspraksis og samvær. Foredrag på Temadag om samvær mellom barn og foreldre i voldssaker, Bergen.