Barnevernundersøkelsen – utfordringer og muligheter

Sommerfeldt, M. B., & Aamodt, H. A. (2014 September). Barnevernundersøkelsen – utfordringer og muligheter. Foredrag på Norsk Barnevernkongress 2014, Oslo.